PUBIRALLI

KOHT: Start TÜ Pärnu kolledž (Ringi 35, Pärnu)

AEG: 3. veebruar kell 20.00

Võimalik on registreerida maksimaalselt 20 meeskonnal ning seda 3-4in meeskonnas. Meeskonnad moodustatakse segatiimidena kohapeal. Registreerida on võimalik kell 13.00-16.00 infolauas. 

Ole kohal, sest kohti on vaid vähestele!

Pubirallit toetavad:

 

 

 Kert Kõiv, kert.k6iv@gmail.com